ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHNiniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – “Stich Trade” Sp. z o. o., Ul. Grzybowska 87, 00-845 Warszawa, NIP: 5252636786, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, email, w celu wykonania makijażu permanentnego.Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: Stich.trade@gmail.com lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby “Stich Trade” Sp. z o. o.Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy “Stich Trade” Sp. z o. o., poprzez wysłanie emaila, listu, sms, zawierającego stosowne żądanie na adres: Stich.trade@gmail.com “Stich Trade” Sp. z o. o., Ul.Grzybowska 87, 00-844 Warszawa ; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi w tym salonie.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.